Schreeuwt CRIT om gekocht te worden?

Wij zijn altijd op zoek naar excellente ondernemingen die voor een redelijke prijs te koop zijn. Daarbij valt het op dat wij in verhouding meer mooie ondernemingen tegenkomen die gerund worden door een familie/grootaandeelhouder dan door van buiten aangetrokken management. Bij Groupe CRIT is dit ook zo. Voor de verhandelbaarheid van de aandelen is dit weer een nadeel. Maar 24,04% is per 29 februari 2016 vrij verhandelbaar, ofwel zoxe2x80x99n xe2x82xac150 mln.

Foto: Groupe CRIT

Een beetje historie

In 1962 richtte Claude GUEDJ, de huidige ceo van Groupe CRIT het “Centre de Recherches Industrielles et Techniques (CRIT) op, een studie- en calculatiebureau voor de technische, elektrische en informatie industrie. De diensten van de groep worden aangeboden door het beschikbaar stellen van tijdelijk personeel.

In 1972, het jaar van de eerste wet op tijdelijk personeel, wordt CRIT Interim opgericht, en in 1999 gaat Groupe CRIT naar de beurs in Parijs.

Op dit moment staat Groupe CRIT mondiaal in de Top 20 van uitzendbureaus, met meer dan 500 kantoren in Frankrijk en daarbuiten met een sterke positie in luchthavens in Frankrijk, Europa en Afrika en in onderhouds- en technische diensten.

Foto: Groupe CRIT

Winstgevendheid

Wij hebben cijfers sinds de beursintroductie in 1999. Op iedere euro ingehouden winst (=Rentabiliteit Eigen Vermogen) werd sindsdien gemiddeld 17,23% per jaar verdiend. Daarvan werd 9,76% als dividend uitgekeerd. Er werd in die periode nooit verlies geleden. In het minst winstgevende jaar 2012 bedroeg de REV nog altijd iets meer dan 7%.

Groei organisch en gekocht

In 1999 werd een omzet gerealiseerd van €275 mln., in 2015 van €1.940 mln. en in 2016 wordt een omzet van meer dan €2 miljard verwacht. De gerapporteerde winst nam toe van €8.5 mln. in 1999 tot €73.5 mln. in 2015. De groei is deels organisch en deels gekocht. Per eind 2015 bedraagt de goodwill op de balans bijna €160 mln. op een gerapporteerd eigen vermogen van €347 mln.

Groupe CRIT heeft blijkbaar een goede hand bij overnames. Alleen in 2012 moest €5 mln. als “te veel betaalde” goodwill afgeboekt worden en in 2015 €0.3 mln. De goodwill is betaald uit ingehouden winsten en vreemd vermogen. De verhouding eigen/rentedragend vreemd vermogen is daarbij conservatief en in de tijd constant.

Wij berekenen een waarde per aandeel van CRIT van €102

De consensus prognoses van de Winst Per Aandeel vertalen zich voor 2016 en 2017 in een REV van 19,7 en 17,5%. Bij onze berekeningen van de waarde van CRIT gaan we uit van een lange termijn REV gelijk aan die van de laatste 10 jaar van 15,4% en een dividend payout percentage in dezelfde periode van 10,0%.

Wij hanteren een behoorlijke veiligheidsmarge

Om ons te beschermen tegen inschattingsfouten hanteren wij een behoorlijke veiligheidsmarge. Bij een periode van meer dan gemiddelde winstgevendheid van 10 jaar betekent dit een korting van zo’n 40% op de berekende waarde van €102 – ofwel een koopprijs van €60. Onder de grafiek op de site kan “Grafiek in cijfers” geactiveerd worden. Daar laat de cijfermatige voorstelling van de grafiek zien dat onze koopprijs al ruim vòòr het vierde jaar wordt bereikt. En houdt de meer dan gemiddelde winstgevendheid 20 jaar aan, dan is sprake van een waarde nu van het aandeel CRIT van €166.

Foto: Syb van Slingerlandt

De groene oplopende lijn laat zien dat Groupe CRIT een waardecreërende onderneming is. Er wordt meer verdiend (REV 15,4%) dan een normaal te achten vergoeding voor het kapitaal van aandeelhouders van 9%.

Met een door ons berekende waarde van €101,97 en een koers van €55,99 (groene stippellijn) is Groupe CRIT ondergewaardeerd met een berekend gemiddeld jaarlijks toekomstig rendement van 15,7%. Op voorwaarde dat aan al onze selectiecriteria wordt voldaan is Groupe CRIT een prachtige lange termijn belegging die voor een voor ons aanvaardbare prijs te koop is.

NB. Wij zij geen bottom fishers. Wij zullen na aankoop tijdelijk koersverlies lijden. Belangrijker voor ons is dat we een prachtige onderneming kopen die iedere dag voor ons een meer dan gemiddelde winst genereert.

Waardering Groupe CRIT door ons panel

Met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, een fiscaal econoom, een crowd funder, en een autohandelaar is Group CRIT beoordeeld. Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Groupe CRIT opgesteld. Deze analyse is op http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/groupecrit/ beschikbaar.

Conclusie van het panel: Groupe CRIT is een ondergewaardeerde waardecreërende onderneming uitermate geschikt als belegging voor de lange termijn, en is bij de huidige koers koopwaardig. Beleggers moeten wel rekening houden met de beperkte verhandelbaarheid van het aandeel.

De Financiële Telegraaf (FDT) portefeuille en de standaardportefeuille

Door verkoop onlangs van Boskalis en Brunel uit de DFT portefeuille zijn er voldoende liquide middelen voor aankoop van aandelen Groupe CRIT. In de standaardportefeuille verkopen we Elecnor en kopen we Groupe CRIT.

De interactieve site www.vanslingerlandt.com

Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail