Stern, of liever BMW en Volkswagen?

In eerdere DFT artikelen lieten we zien waarom jonge mensen beter beleggen dan sparen voor hun pensioen. Ditmaal kijken we of we op de rug van het lokale fonds Stern kunnen meerijden.

Is Stern niet heel goedkoop?

Dat is een vraag die we kregen. Stern is een van de grootste automotive concerns in Nederland op het gebied van automobiliteit in Nederland. Helaas voldoet Stern maar aan 4 van 11 van onze selectiecriteria om interessant te zijn als belegging voor de lange termijn.

Waardering

De waardering van door ons geselecteerde ondernemingen stemmen we af met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een IT-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige.

Winstgevendheid

Wij relateren het netto bedrijfsresultaat aan het bedrag dat door aandeelhouders is ingebracht in de vorm van kapitaal en ingehouden winsten (=Rentabiliteit Eigen Vermogen). Wij volgen Stern al ruim 30 jaar. De REV bedroeg over de laatste 30 jaar gemiddeld 5,9% per jaar, de laatste 15 jaar 5,6%, en de laatste 10 jaar 3,8%. De prognoses van de winst per aandeel voor de komende twee jaar vertalen zich in een REV van 4,5% en 9,7%.

Dividendbeleid

Over de laatste 30 jaar werd gemiddeld 27,6% van de winst uitgekeerd in cash. Stern heeft op dit moment een dividendbeleid waarbij alleen dividend wordt uitgekeerd over de winst die overblijft nadat aan een solvabiliteitseis van 15% over de leaseactiviteiten en 30% over de overige activiteiten is voldaan.

Onderstaande waarderingsgrafiek is interactief . De grafiek wordt geactiveerd door op de van Slingerlandt site op de onderneming STERN te klikken.

Foto: Eigen grafiek

Klik hier voor een vergroting van de afbeelding

 

De cijfers voor Stern zijn niet indrukwekkend. Er is echter wel het een en ander veranderd en aan het veranderen. Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar minder investeringen en kapitaalbeslag in dealerrooms en (nieuwe) auto´s en meer in bedrijven, systemen, producten en diensten op het gebeid van individuele mobiliteit onder eigen label. De komende jaren staat de verdere uitbouw van de divisies Stern Financial Services en Stern Mobility Services centraal.

Uitgaande van een REV voor de komende jaren van 9% en een uitkering in cash van 36% van de bedrijfswinst berekenen wij een waarde van €28,- per aandeel bij een koers rond €14,50.

Het management streeft naar een REV van 15% op het gerapporteerde eigen vermogen. Dit resulteert in ons rekenmodel zelfs in een waarde per aandeel van €51,-.

Aandelenkapitaal en free float

Stern heeft 5.926.000 aandelen geplaatst, waarvan 5.669.740 uitstaan. Ceo Henk van der Kwast heeft 1.053.895 aandelen in bezit. Stern heeft een free float van 25,5% en een gekapitaliseerde waarde van € 82,2 mln.

Turnarounds they seldom turn

Helaas mislukken veel zogenaamde turnarounds. Maar mocht je zoals in het geval van Wessanen een turnaround te pakken hebben dan zit je als aandeelhouder in ieder geval voor de korte termijn gebeiteld. Met een voor Stern aantrekkende markt en blijkbaar op tijd ingezette reorganisaties is een belegging in aandelen Stern uitdagend.

BMW en Volkswagen

Stern is als onderneming niet echt vergelijkbaar met BMW en Volkswagen, maar wel als belegging. Beide ondernemingen zijn al jaren lang niet alleen veel winstgevender dan Stern, maar omdat hun REV hoger ligt dan de historisch vastgestelde rendementseis van 9% voor Eigen Vermogen creëren zij ook waarde. Dat betekent dat iedere ingehouden euro winst vanzelf meer waard wordt dan één euro. Daarom zijn beide ondernemingen geschikt als belegging voor de lange termijn. Probleem op dit moment is de inschatting van de invloed van de mindere economie in China op de winstgevendheid van de twee ondernemingen.

Overzicht (geschatte)REV cijfers, koers en waarde

Foto: Eigen grafiek

 

Conclusie van het panel

Stern voldoet niet aan de criteria als belegging voor de lange termijn. Te overwegen valt voorzichtig te beleggen in Stern gezien de aanmerkelijke onderwaardering, aantrekkende markt en bijtijds ingezette reorganisaties. Bij voldoende duidelijkheid over de lange termijn winstgevendheid van BMW en Volkswagen kunnen dan aandelen Stern daarvoor geruild worden.

Hoe vind ik prachtige NL ondernemingen die koopwaardig zijn?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop-/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op zo’n 4 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail