Turbulentie voor Zodiac is tijdelijk

Zodiac heeft in onder meer de luchtvaart een sterke positie en de winstgevendheid is goed. Wel wordt het Franse bedrijf met tegenwind geconfronteerd, maar dat zie ik als iets tijdelijks.

Het begon allemaal met de productie van hete luchtballonnen. In 1934 kwamen daar opblaasbare boten bij en in 1966 meteorologische ballonnen. Na problemen in de beginjaren 70 positioneerde Zodiac zich eind jaren 70 in nichemarkten wereldwijd. In de periode 1980-1990 werden bedrijven als EFA (parachutes) en Bombard-L’Angenevinière ( opblaasbare boten) overgenomen. Vanaf 1990 werden vooral bedrijven overgenomen in de aerospace  business (luchtvaart in brede zin).

Zodiac Aerospace

In 2007 werd de Marine business verkocht en werd de naam veranderd in Zodiac Aerospace. Door overnames versterkte Zodiac zijn positie onder meer op het gebied van vliegtuig cabines. Zodiac onderscheid vijf business segmenten, Zodiac Aerosafety, Zodiac Aircraft systems, Zodiac Cabin &Structures, Zodiac Galleys &Equipment and Zodia Seats.

De cijfers

Wij volgen Zodiac sinds 1985/86. Gemiddeld werd door Zodiac de laatste 30 jaar op iedere euro ingehouden winst 13,7% (=rentabiliteit eigen vermogen) verdiend. Van de winst werd gemiddeld 27,3% uitgekeerd. Alleen in het jaar 2014/15 werd met een REV van 6,6% minder dan 10% verdiend. De prognoses van de winst per aandeel voor 2016/17 en 2017/18 vertalen zich in een REV van resp. 11,0% en 12,9%. Het eigen vermogen per aandeel nam toe van € 0,20 eind augustus 1986 tot €10,48 eind augustus 2015.

Winstwaarschuwingen

Het aandeel Zodiac is in één jaar tijd meer dan gehalveerd. Koers 16 maart 2015 €35,82 tegenover €15,50 nu. In zijn analyse meldt Hendrik Oude Nijhuis: “bij Zodiac is al sinds 2014 sprake van productie- en leveringsproblemen ten gevolge van de sterk gestegen vraag maar ook vanwege zware concurrentie onder de vele toeleveranciers van Zodiac zelf. Deze aanhoudende problemen hebben geleid tot meerdere winstwaarschuwingen, een sterk gedaalde beurskoers en gefrustreerde klanten vanwege vertraagde leveringen. Grootste kans én bedreiging voor Zodiac zien wij voor de eerstkomende tijd in het al dan niet aanpakken van de achterstanden”.

De waarde van Zodiac Aerospace

Met een panel bestaande uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een IT-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige hebben we de waardering afgestemd.

Bij de waardering is cruciaal of de huidige problemen van Zodiac structureel of incidenteel zijn. Zodiac zelf is ervan overtuigd dat de problemen op korte termijn zijn opgelost. In dat geval is de huidige beurskoers aantrekkelijk.
Foto: Invest4You

Klik hier voor vergroting.

Conclusie van het panel:

Zodiac Aerospace is een ondergewaardeerde waardecreërende onderneming geschikt als belegging voor de  lange termijn.

Op basis van de consensus prognoses van de winst per aandeel voor de komende jaren en rekening houdend met de historische winstgevendheid waardeert het panel het aandeel Zodiac op €25,-. Toch  wacht het panel liever de cijfers over het tweede kwartaal per 15 maart 2016 af voordat enige actie wordt ondernomen.

Hoe vind ik prachtige NL ondernemingen die koopwaardig zijn?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop-/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op zo’n 4 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Om u meer vertrouwd te maken met onze beleggingsfilosofie raden wij u aan de door Hendrik Oude Nijhuis en Björn Kijl geschreven bestseller ‘Leer beleggen als Warren Buffettte lezen. Via www.warrenbuffett.nl is dit boek, evenals de audioboekeditie hiervan, gratis beschikbaar.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Reageren niet mogelijk.
Facebooktwitterlinkedinmail