Unilever versus Nestlé

Een goede vriend van mij die ook in Zwitserland woont, belegt al jaren in Nestlxc3xa9. En volgens hem leverde hem dat meer op dan een belegging in Unilever. Wij hebben dit onderzocht en vooral bekeken welk voedingsbedrijf nu de voorkeur verdient.

Laten we eerst eens naar de cijfers kijken.

Foto: Invest4You

 

Samenvatting:

  • Nestlé heeft inderdaad een beter beleggingsresultaat in de periode 2003-2013,
  • Unilever had een hoger dividendrendement,
  • Unilever had een hogere winstgevendheid maar keerde meer winst uit, per saldo resulterend in een lagere autonome groei,
  • De hogere winstgevendheid van Unilever vertaalde zich in een hogere beurs/boekwaarde,
  • De huidige koers van Unilever komt redelijk overeen met de waarde, Nestlé is overgewaardeerd,
  • De overwaardering van Nestlé verklaart deels het betere beleggingsresultaat van 12,47%. De vlucht de laatste jaren in de Zwitserse frank zou te maken hebben met de overwaardering en het lagere dividendrendement.

Winstgevendheid

In de periode 2003-2013 (we hebben de jaarrekeningen 2014 nog niet) verdiende Unilever op iedere ingehouden euro/frank winst gemiddeld 17,98% per jaar tegenover 13,65% voor Nestlé. Unilever was in die periode dus duidelijk winstgevender. De prognoses van de winst per aandeel voor de komende jaren vertalen zich in een winstgevendheid voor Unilever van 18,0% en voor Nestlé van 11,3%.

NB wij meten de winstgevendheid door bedrijfsresultaten te relateren aan het bedrag aan ingebracht aandelenkapitaal plus ingehouden winsten. Dat is het bedrag dat we aan het management toevertrouwen, en dat zij rendabel voor de aandeelhouder moeten investeren.

Uitgekeerd dividend en groei door winstinhouding

In dezelfde 10 jaar keerde Unilever 56% van de winst uit en Nestlé 37%. Voor Unilever betekent dit dat 44% van de winst door winstinhouding gemiddeld 17,98% opleverde en bij Nestlé dat 63% van de winst gemiddeld 13,65% opleverde. De groei door winstinhouding is bij Unilever met 7,87%, lager dan de 8,56% van Nestlé. Op basis van consensus prognoses van de winst per aandeel is de winstgevend voor de komende jaren bij Unilever 18% en bij Nestlé 11,3%. Bij gelijkblijvende dividendpayout betekent dit een autonome groei voor Unilever van 7,92% en voor Nestlé van 7,12%. Gezien de politiek van Nestlé om een jaarlijks toenemend dividend uit te keren zal de autonome groei meer afnemen.

Beurs/boekwaarde

Iedere euro ingehouden winst had in de periode 2003-2013 bij Unilever een gemiddelde beurswaarde van €2,85 en bij Nestlé van sfrs 2,29. Dat de beurswaarde van Unilever hoger ligt is logisch. Bij Unilever leverde iedere ingehouden euro winst gemiddeld 17,98% op tegenover 13,65% voor iedere ingehouden Zwitserse frank bij Nestlé. Ook hier geldt dat de boekwaarde voor ons gelijk is aan het bedrag aan aandelenkapitaal+ingehouden winsten.

Beleggingsresultaat en dividendrendement

In de periode 2003-2013 werd een gemiddeld beleggingsresultaat ( koerswinst+dividend) behaald van 12,47% per jaar door Nestlé en 9,53% door Unilever. De overwaardering van Nestlé verklaart deels het betere beleggingsresultaat. Nestlé rapporteert in Zwitserse franken en Unilever in euro’s. In 2003 was de gemiddelde euro/sfrs koers €0,66, in 2013 €0,83 en nu €0,93. De vlucht de laatste jaren in de Zwitserse frank zou van invloed zijn op de overwaardering van Nestlé. Het dividendrendement Unilever bedroeg 3,86% tegenover 3,12% voor Nestlé.  

Wat is Unilever waard en wat Nestlé?

Wat er in de toekomst wordt verdiend door een onderneming is bepalend voor de waarde van een onderneming. In de praktijk wordt gerekend met een periode van meer dan gemiddelde winstgevendheid van 10 jaar. Na 10 jaar zouden meer dan gemiddelde winsten ophouden te bestaan omdat concurrentie aangetrokken zou worden en een onderneming minder kostenbewust zou worden. Rekening houden met een periode van meer dan gemiddeld winstgevendheid van 10 jaar is op basis van ons rekenmodel Unilever €37,- waard wat redelijk overeenkomt met een huidige koers van €38,-. Nestlé heeft op dit moment een koers van sfrs 73,- bij een waarde van sfrs 60,-. Uitgaande van een periode van meer dan gemiddelde winstgevendheid van 20 jaar is Unilever € 51,- waard en Nestlé sfrs 74,-.  

Conclusie:

Unilever voegt meer waarde toe en is redelijk geprijsd, Nestlé creëert minder waarde en is overgewaardeerd.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van Ernst & Young veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail