Vertrouwen in eigen beleggingen

Hoewel onze beleggingen vorig jaar aanzienlijk meer waard werden, zien we vooralsnog geen reden wijzigingen in de portefeuille door te voeren. De beursfondsen zijn nog altijd ondergewaardeerd en voldoen aan onze selectiecriteria.

Ons beleggingsresultaat bedroeg 44,2% (AEX 4,1% exclusief dividend) in 2015 en in 2014 -3,6% (AEX 5,6%), terwijl onze portefeuille in die twee jaar nauwelijks is veranderd.

Wij hebben maximaal acht aandelen in portefeuille. Per 1 januari 2014 waren dat:

Accell, NL actief in de fietsenbranche

Alten, Fr ingenieursbureau

BAM, NL bouw

Colruyt, Be supermarktketen

Elecnor, Sp energieprojecten

Faiveley, Fr spoorweg  industrie

Maisons france confort, Fr bouw

Begin januari 2014 kochten we Cegedim, (Fr databases met medische informatie) en eind augustus 2015 verkochten wij Faiveley.

Wat gaat er in 2016 veranderen?

Alle ondernemingen in portefeuille zijn op dit moment nog steeds ondergewaardeerd en voldoen aan onze selectiecriteria. Wij verkopen een aandeel wanneer de beurs bereid is er meer voor te betalen dan de waarde en ook als niet meer voldaan wordt aan één of meer van onze selectiecriteria. De vrijgekomen middelen worden alleen opnieuw belegd wanneer een te kopen onderneming aan al onze selectiecriteria voldoet en te koop is met een behoorlijke korting om ons te bescherming tegen inschattingsfouten. In de maand augustus beoordelen wij of het zinvol is om aandelen waarvan de koers behoorlijk is gestegen maar die nog steeds ondergewaardeerd zijn niet beter geruild kunnen worden tegen aandelen die schreeuwen om gekocht te worden.

Waardering

Op het vrij toegankelijke deel van onze site zijn tijdelijk de aandelen in portefeuille te volgen. De over/onderwaardering wordt op de site automatisch berekend door vergelijking van de door ons berekende waarde met de beurskoers.

Wij zijn continu bezig om aandelen te spotten die aan onze selectiecriteria voldoen. Zodra een aandeel dat aan onze selectiecriteria voldoet met een behoorlijke korting te koop is stemmen wij de waardering af met ons panel. Het panel bestaat uit bedrijfseconomen, accountants, analisten uit de pensioenwereld, een fiscaal econoom, een IT-ondernemer, een autohandelaar en een natuurkundige.

Aandelen waar we op dit moment naar kijken:

Plastic omnium (Fr), Prosegur  (Sp), CAF (Sp), SAP (De), Group Crit (Fr), ASML (NL)

Wij hebben geen haast

Liquide middelen branden niet in onze handen. Wij hebben er geen moeite mee als beurskoersen stijgen terwijl we niet vol belegd zijn. Ook prachtige ondernemingen die (tijdelijk) besmet zijn door winstwaarschuwingen, corruptie schandalen en dergelijke zijn mogelijke koopkandidaten. In navolging van een onderzoek van Professor Haugen wachten we eerst drie opeenvolgende kwartalen met mooie cijfers van dergelijke ondernemingen af. Voorbeelden zijn: Volkswagen, SBM, Arcadis, Fugro, Shell.    

Op termijn volgt de koers de bedrijfswaarde

Hieronder de toename van het eigen vermogen per aandeel van de aandelen in portefeuille.

Foto: Syb van Slingerlandt

 

Klik hier voor een vergroting.

Behalve bij  BAM en Cegedim neemt de kapitaalbasis (EVPA) gestaag toe en bij gelijkblijvende of hogere winstgevendheid ook de waarde. De koers volgt inderdaad op termijn de waarde zij het redelijk onvoorspelbaar.

NB Wij bezochten BAM in 2009 in verband met mogelijk toekomstige verliezen op projecten en de  financiering ervan. BAM zou toen alle verliezen voorzien hebben, de accountant gaf een goedkeurende verklaring en in 2010 moest BAM toch met een claimemissie komen. We hebben daaraan mee gedaan maar hadden hem niet voorzien. We namen Cegedim in 2014 in portefeuille na een zware afboeking van Goodwill vanwege fraude bij een overname.

Hoe vind ik prachtige ondernemingen?

Abonnees van de site www.vanslingerlandt.com (jaarabonnement €195,-) krijgen een email zodra het onafhankelijke panel zich kan vinden in de selectie en koopwaardigheid van een geselecteerde NL onderneming. Hetzelfde geldt zodra een eerder geselecteerd aandeel niet meer voldoet. Op de interactieve site kunnen beleggers net als het panel eigen waardeberekeningen maken. Vervolgens beslissen zij zelf hoe zij hun portefeuille inrichten. Koop-/verkoopopdrachten geven zij zonder tussenkomst van ons door aan hun eigen bank. Historisch ligt het aantal transacties op 3,3 per jaar. Daarmee zijn de transactiekosten minimaal.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde onderneming op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Reageren niet mogelijk.
Facebooktwitterlinkedinmail