Volg de DFT-portefeuille

Met een betrouwbare database en met strikte toepassing van selectiecriteria zijn mooie beleggingresultaten te behalen. Sinds iets meer dan een jaar selecteert een panel op basis van gegevens in onze database ondernemingen die voldoen aan strikte selectiecriteria.

Het panel

Het panel bestaat uit een autohandelaar, een crowd funder, een fiscaal econoom, registeraccountants en bedrijfseconomen.

Wij krijgen als reactie op onze DFT artikelen dat de door ons berekende aankoopprijs van geselecteerde ondernemingen vaak niet reëel zou zijn.

Wij hebben inderdaad ondernemingen gemist die na ons artikel behoorlijk in koers zijn gestegen. Wij noemen Vopak, Colruyt en Zodiac. Wij blijven deze volgen, net zoals Freni Brembo waar we vier maanden op hebben gewacht voordat onze koopprijs werd gehaald ( koerswinst nu 50,2%).

Betrouwbare database

In onze database hebben we niet alleen gerapporteerde cijfers van ondernemingen en allerlei ratio’s maar hebben we ook “genormaliseerde cijfers”.

Wat wij als investeerders willen weten is hoe het management van een onderneming omgaat met ons geld. En “ons geld” is het bedrag dat we bij een aandelenemissie hebben ingebracht plus de bedragen die we ieder jaar bij de winstverdeling als ingehouden winsten in een onderneming hebben achtergelaten.

Beleggingsfilosofie panel

Wij laten alleen “ons geld” in een onderneming achter als iedere euro ingehouden winst een waarde heeft van tenminste één euro en voldaan wordt aan onze selectiecriteria.

Om ons te beschermen tegen inschattingsfouten bij de berekening van de waarde van een onderneming hanteren wij bij aankoop een stevige veiligheidsmarge/korting van zo’n 40% en houden wij een zekere spreiding aan in onze portefeuille.

Het aantal transacties ligt historisch rond 3 per jaar.

De panelportefeuille per 19 augustus 2016


Foto: SYB VAN SLINGERLANDT

 

 

NB: Boskalis en Brunel zijn prachtige ondernemingen maar voldoen niet meer aan alle selectiecriteria van het panel en worden deze week verkocht.

 

Presentaties 12,13 en 15 september om 19:00 uur in resp. Vught, Eemnes en Ridderkerk

Op veler verzoek geven wij in de maand september een paar presentaties waarin we ingaan op:

  • Onze beleggingsfilosofie
  • De waarde van een onderneming
  • De selectie van een onderneming op onze site
  • Hoe het panel een portefeuille opbouwt en daarover in DFT rapporteert
  • Hoe je zelf een portefeuille kan opbouwen met een betrouwbare database en strikte selectiecriteria

U kunt zich daarvoor opgeven op info@vanslingerlandt.com. Uw deelname wordt direct bevestigd.

 

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

  

 

Facebooktwitterlinkedinmail