Vrouwen zijn intuïtief betere beleggers!

Deze week viel het me weer op dat het moeilijker is om aan mannen mijn beleggingsfilosofie uit te leggen dan aan vrouwen. Als vrouwen aan een serieuze relatie beginnen, maken zij veel eerder een inschatting hoe de toekomst er uit gaat zien, terwijl mannen vooral kijken hoe een vrouw er nu uit ziet.

Ik heb mijn beleggingsfilosofie deze week proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld waarbij twee bedrijven allebei in een jaar  €18,- verdienen. Volgens de beurswijsheid zijn beide bedrijven 10 keer deze winst waard, dus €180,-. In onderstaand voorbeeld laat ik zien waarom ik het ene bedrijf waardeer op €442,- en het andere op €131,-

Foto: Invest4You NV

Het viel op dat de vrouwen intuïtief wilden beleggen in bedrijf A met een waarde van dat ene restaurant van 180, en de mannen daarentegen in bedrijf B met een waarde per restaurant van 180/4=45.

Ok! We gaan verder en kijken naar de situatie na 10 jaar.

Foto: Invest4You NV

Berekening

We hebben op een simpele manier berekend hoeveel restaurants er zijn als alle winst gedurende 10 jaar geherinvesteerd zou zijn.

Bij bedrijf A met een kostprijs van €100,- en een winst van 18% neemt de kapitaalbasis het eerste jaar toe met €18,- het tweede jaar met 18% van €118,- tot €139,- en na 10 jaar tot €523,-.

Bij bedrijf B met een kostprijs van €400,- en een winst van €18,- neemt de kapitaalbasis toe met 4,5% (€18,-/€400,-), het tweede jaar met 4,5% over €418,- tot €437,- en na tien jaar tot €621,-

Voor het rekensommetje gaan we ervan uit dat bedrijf A de €523,- heeft geïnvesteerd in vijf restaurants en bedrijf B de €621,- in zes restaurants.     

Hoe moet je de situatie over tien jaar vergelijken met nu?

Bijna iedereen zal voor cash gaan als hij voor de keuze gesteld voor €100,- cash nu of €100,- over 10 jaar. Reden is dat geld lenen “geld kost” en de onzekerheid of je die € 100,- na 10 jaar nog wel krijgt. In onderstaande berekening gaan we ervan uit dat een aandeelhouder voor het geld dat hij investeert en in de onderneming achterlaat een historisch vastgestelde vergoeding (voor rente en  onzekerheid) krijgt van 9%. Deze vergoeding hanteren wij om de waarde na 10 jaar terug te rekenen naar nu.

Foto: Invest4You NV

Onze beleggingsfilosofie

Met dit voorbeeld maken we hopelijk duidelijk waarom wij beleggen in ondernemingen die meer dan gemiddeld winstgevend zijn op voorwaarde dat ze voor een redelijke prijs te koop zijn. De kapitaalbasis ( de oorspronkelijke €100,-) van Bedrijf A groeit door de hoge winstgevendheid van 18% en volledige winstinhouding veel sneller dan de €400,- bij bedrijf B. Daarnaast heeft iedere ingehouden euro winst bij bedrijf A ook nog eens een waarde van €2 tegenover €0,50 bij bedrijf B. Om ons te beschermen tegen inschattingfouten betalen wij voor een aandeel nooit meer dan 60% van de door ons berekende waarde en verkopen zodra de beurs bereid is meer voor het aandeel te betalen dan de door ons berekende waarde

De panel portefeuille

Op basis van deze beleggingsfilosofie zijn we met een panel in juni 2015 begonnen met het samenstellen van een portefeuille.

Het beleggingsresultaat van de panel portefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt tot nu in 2017 2,8%, over 2016 20,8% en sinds 1 juni 2015 46,7%.

De interactieve site

Op www.vanslingerlandt.com zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebooktwitterlinkedinmail