Waarom is Synergie nu meer waard dan in februari?

Omdat het detacheringsbureau Synergie waarde creëert wordt het bedrijf vanzelf steeds meer waard. In ons artikel in De Financiële Telegraaf van 14 februari 2017 berekenden wij een waarde per aandeel van €54 en nu van €69.

Hoe zit dat?

Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld welk deel van de winst wordt uitgekeerd en welk deel wordt ingehouden. Door winstinhouding nam het genormaliseerde eigen vermogen per aandeel (EVPA) van Synergie gestaag toe van €2,85 eind 2001 tot €15,47 eind 2016.

Een euro ingehouden winst per eind 2001 geeft bij Synergie eind 2016 recht op de winst horend bij €5,43 (15,47/2,85) ingehouden winst. En als de winstgevendheid per aandeel hetzelfde is gebleven is de winst per aandeel alleen al door winstinhouding toegenomen met een factor 5,4

We zijn ook half jaar verder

Eind 2015 bedroeg het genormaliseerde eigen vermogen per aandeel (EVPA) bij Synergie €13,33 en eind 2016 €15,47. Voor de waardeberekening in ons artikel in februari 2017 rekenden wij nog met een EVPA van €13,33. Verder berekenen we de waarde van een onderneming door wat er in de toekomst verdiend gaat worden terug te rekenen naar nu. En dat terugrekenen doen we bij Synergie tegen 9%, waarvan we in september al meer dan de helft hebben verdiend ten opzichte van februari.

Meerijden op de rug van de ondernemer

Dat is het interessante van waardecreërende ondernemingen. Door winstinhouding worden meer dan gemiddeld winstgevende bedrijven steeds meer waard. Waar je op moet letten is of de winstgevendheid niet afvlakt en dat er niet te veel dividend wordt uitgekeerd. Soms komt het voor dat de ”beurs” bereid is meer te betalen voor een onderneming dan de waarde. Daar moet je ook op letten. Voor de rest kan je blijven meerijden op de rug van de ondernemer.

Waardering Synergie

Synergie is een waardecreërende onderneming. Op iedere ingehouden euro winst werd de laatste jaren (inclusief crisis) gemiddeld 17,2% verdiend en de consensusprognoses van de winst per aandeel vertalen zich in een rentabiliteit eigen vermogen van 20,0%. Omdat meer verdiend wordt dan de door ons gehanteerde historisch vastgestelde rendementseis van 9% laten wij graag winsten in Synergie achter.

Foto: Syb van Slingerlandt 

Wij waarderen het aandeel Synergie op €69 op basis van een lange termijn Rentabiliteit Eigen Vermogen van 20% en een dividend payout van 29% van de winst. Om ons te beschermen tegen inschattingsfouten hanteren wij een behoorlijke veiligheidsmarge (wij disconteren toekomstige kasstromen tegen 15%) en komen uit op een voor ons aanvaardbare koopprijs van €40. Deze waarde wordt in feite al bereikt in jaar 3 van de grafiek.

Foto: Syb van Slingerlandt

Synergie voldoet niet aan al onze selectiecriteria. De bedrijfsresultaten zijn cyclisch en daarom minder voorspelbaar.

Samengevat: Synergie is een prachtig bedrijf, geschikt als belegging voor de lange termijn en koopwaardig bij een koers van €40,- of lager. We zijn ons bewust van mogelijk behoorlijke negatieve koersuitslagen op korte termijn en de beperkte free float. (71% van de aandelen zit in vaste handen.)

Beoordeling Synergie door ons panel

Met een panel bestaande uit een bedrijfseconoom, accountant, een fiscaal econoom, een crowd funder, en een autohandelaar is Synergie beoordeeld. Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Synergie opgesteld.

Opinie van het panel: Synergie is bij een koers van €40 of lager geschikt voor de langetermijnbelegger die geen problemen heeft met af en toe behoorlijk negatieve koersuitslagen en de beperkte free float. Met nauwelijks rentedragende schulden is Synergie zeer conservatief gefinancierd.

De panel portefeuille

Het beleggingsresultaat 2017 van de panel portefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt 8,9% per 4 september en sinds 1 juni 2015, 55,4%.

De interactieve site

Op www.vanslingerlandt.com zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese/Amerikaanse aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Neem nu een abonnement op www.vanslingerlandt.com om toegang te krijgen tot de database en zo de aandelen uit de DFT portefeuille te volgen.
Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , ,