vanslingerlandt logo

Disclaimer

De op deze site (“van Slingerlandt”) weergegeven Gerapporteerde Cijfers zijn afkomstig uit of berekend op basis van gegevens uit jaarverslagen van de betreffende ondernemingen. Van Slingerlandt garandeert niet dat deze Gerapporteerde Cijfers correct zijn weergegeven of berekend en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die bezoekers van deze site en/of derden lijden als gevolg van het niet correct weergegeven of berekend zijn van de Gerapporteerde Cijfers. Gebruik door bezoekers en/of derden van de gegevens die op deze site worden gepresenteerd is geheel voor eigen risico van deze bezoekers.

De Waarderingen en Waarderingsgrafieken op deze site (“van Slingerlandt”) geven, hoewel berekend op basis van objectieve financiĆ«le gegevens, de persoonlijke mening weer van van Slingerlandt over de financiĆ«le toestand van een bepaalde onderneming. Van Slingerlandt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, mede in de vorm van koersverlies, die bezoekers van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik, in de ruimste zin des woords, van de Waarderingen en Waarderingsgrafieken. Gebruik door bezoekers en/of derden van de gegevens die op deze site worden gepresenteerd is geheel voor eigen risico van deze bezoekers.