Beleggingsfilosofie

De één euro regel.

Als aandeelhouders stellen wij middelen ter beschikking aan het management van een onderneming in de vorm van aandelenkapitaal en ingehouden winsten. Wij beleggen alleen in ondernemingen wanneer het management op door aandeelhouders toevertrouwde middelen meer verdient dan wat het kost om deze middelen aan te trekken. Alleen dan wordt waarde gecreërd voor de aandeelhouder. Voor ondernemingen met een solide financiering, voorspelbare resultaten en goede lange termijn vooruitzichten rekenen wij op dit moment met een normaal te achten vergoeding voor aandeelhouders van 9%. Bij waardecreërende ondernemingen is op termijn iedere ingehouden euro winst op de beurs ook meer waard dan één euro.

Koopprijs = berekende waarde met een veiligheidsmarge van 40%.  

Wij hanteren een veilgheidsmarge als wij overgaan tot koop van een onderneming die aan onze selectiecriteria voldoet. Wij zijn bereid een aandeel te kopen voor rond 60% van de door ons berekende waarde. De gewenste veilgheidsmarge is een subjectief gegeven, gekoppeld aan de door ons berekende waarde. De waarde berekenen wij door een inschatting te maken van toekomstige kasstromen. Wij verkopen als de beurs bereid is meer voor een aandeel te betalen dat wat het waard is.

Selectiecriteria

Ondernemingen waarin belegd wordt, moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • Een meer dan gemiddelde winstgevendheid;
  • Een hoge autonome groei;
  • Voorspelbare resultaten;
  • Goede lange termijn vooruitzichten;
  • Een deskundig en eerlijk management;
  • Een conservatieve financiering en een gezonde balansverhouding.

We gaan aan de zijlijn staan;

  • bij een beurskoers hoger dan de berekende waarde;
  • bij een belangrijke wijziging in het management; en
  • bij een grote overname tijdens een bull market.

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de syllabus “Beleggingsfilosofie en -resultaten”.

Aandelenselectie

The price is what you pay, value is what you get.

Als je een winkel huurt op een A1 locatie dan zal je een mooie omzet gaan draaien, maar als je te veel betaalt dan hou je onder de streep niets of niet voldoende over. Voor ondernemingen geldt hetzelfde. Daarom berekent de lange termijn belegger eerst de waarde van een onderneming. Pas daarna kan hij beslissen wat hij voor een aandeel wil betalen. En met een beetje geduld wordt hij vaak op zijn wenken bediend. Soms is de beurs bereid een prachtige onderneming te verkopen voor een prijs zwaar onder de waarde, maar ook is de beurs af en toe bereid meer te betalen voor een aandeel dan wat het waard is.

Ons huiswerk staat u ter beschikking.

Door jaarrekeningen te analyseren en waarderingsgrondslagen die niet gepaard gaan met een kasstroom op uniforme wijze aan te passen hebben wij ondernemingen onderling vergelijkbaar gemaakt en kunnen die ondernemingen geselecteerd worden waar  het kapitaal van de aandeelhouder het beste rendeert. Met deze gegevens kunt u nu aan de slag. Door consensus prognoses van de winst per aandeel te relateren aan het door ons berekende eigen vermogen per aandeel krijgt u inzicht in de winstgevendheid van de onderneming in de toekomst. Op basis van historische of geplande dividend pay out percentages kunt u een idee krijgen van de toekomstige groei door winstinhouding.

Berekening van de waarde van en onderneming.

Bij iedere onderneming op de site treft u een werkgrafiek aan met door ons gehanteerde consensusprognoses van de winst per aandeel, verwachte dividenduitkeringen en lange termijn winstgevendheid. Ons rekenmodel geeft daarbij de waarde op basis van deze variabelen aan, de prijs waarvoor wij kopen en de over- cq onderwaardering op basis van de slotkoers van de dag daarvoor. Dit interactieve rekenmodel staat u ter beschikking voor het inbrengen van door u gekozen waarden van variabelen en rekent direct de daarbij horende waarde uit. Zo bent u in staat waarden te berekenen bij diverse scenarios.

Bedrijvenoverzicht en database 

Het Bedrijvenoverzicht geeft van alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen de slotkoers van de voorgaande beursdag, de mate van over-/onderwaardering, historische winstgevendheid en dividend pay out percentages en beurskapitalisatie ( = aantal aandelen*beurskoers). In de werkgrafiek kunt u zelf door u gekozen waarden van variabelen invullen. Een schatrijke data base staat u daarbij ter beschikking.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de rondleiding.