Beleggingsfilosofie

De één euro regel.

Als aandeelhouders stellen wij middelen ter beschikking aan het management van een onderneming in de vorm van aandelenkapitaal en ingehouden winsten. Wij beleggen alleen in ondernemingen wanneer het management op door aandeelhouders toevertrouwde middelen meer verdient dan wat het kost om deze middelen aan te trekken. Alleen dan wordt waarde gecreërd voor de aandeelhouder. Voor ondernemingen met een solide financiering, voorspelbare resultaten en goede lange termijn vooruitzichten rekenen wij op dit moment met een normaal te achten vergoeding voor aandeelhouders van 9%. Bij waarde creërende ondernemingen is op termijn iedere ingehouden euro winst op de beurs ook meer waard dan één euro.

Koopprijs = berekende waarde met een veiligheidsmarge van 40%.  

Wij hanteren een veilgheidsmarge als wij overgaan tot koop van een onderneming die aan onze selectiecriteria voldoet. Wij zijn bereid een aandeel te kopen voor rond 60% van de door ons berekende waarde. De gewenste veilgheidsmarge is een subjectief gegeven, gekoppeld aan de door ons berekende waarde. De waarde berekenen wij door een inschatting te maken van toekomstige kasstromen. Wij verkopen als de beurs bereid is meer voor een aandeel te betalen dan wat het waard is.

Selectiecriteria

Ondernemingen waarin belegd wordt, moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • Een meer dan gemiddelde winstgevendheid;
  • Een hoge autonome groei;
  • Voorspelbare resultaten;
  • Goede lange termijn vooruitzichten;
  • Een deskundig en eerlijk management;
  • Een conservatieve financiering en een gezonde balansverhouding.

We gaan aan de zijlijn staan;

  • bij een beurskoers hoger dan de berekende waarde;
  • bij een belangrijke wijziging in het management; en
  • bij een grote overname tijdens een bull market.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de syllabus “Beleggingsfilosofie en -resultaten”, en de rondleiding.

No comments yet.

Geef een reactie