vanslingerlandt logo

John Deere: intelligente tractors in de aanbieding

John Deere is een iconische naam in de landbouw. Het is ook een oud bedrijf, opgericht in 1827 door John Deere. Het bedrijf produceert sinds jaar en dag machines voor de landbouw en is een van de marktleiders in deze sector. Daarnaast produceert het machines voor de bosbouw, de industrie en voor de spoorwegen, om maar wat te noemen. Het aanbod varieert van zeer zware machines tot grasmaaiers.
Gedurende decennia heeft Deere een grote naam opgebouwd op het gebied van innovatie en het doet ook vandaag de dag deze faam nog steeds eer aan. In januari van dit jaar presenteerde het bedrijf de eerste volledig autonoom werkende tractor.

Van mechanisatie naar informatietechnologie

Wie John Deere & Co van nabij bekijkt, ziet al snel dat het niet langer een producent is van mechanische machines. Dat lijkt verleden tijd. Het bedrijf heeft zich alweer twee decennia als doel gesteld om de landbouw te moderniseren en dan wel op een holistische manier. De achterliggende gedachte is, dat het ook in de landbouw een stuk effectiever kan.
Deere denkt dit te kunnen bereiken met behulp van software, IoT-technologie, de cloud en door de inzet van sensoren. Die inzet moet een oceaan aan data genereren en dat gebeurt ook. Die data moeten nuttige informatie opleveren over elke individuele machine of apparaat, maar ook over elk stukje onkruid op het veld.


Dankzij al die data moet het mogelijk worden dat een mogelijk probleem al gesignaleerd wordt voordat het zich daadwerkelijk aandient. Dat geeft de boer tijd en gelegenheid om snel in te grijpen. Dat is belangrijk. Een maaidorser, een grote investering, is jaarlijks pakweg 18 dagen in gebruik. Het is van het hoogste belang om die tijd zo nuttig en efficiënt mogelijk te gebruiken. In die korte tijd is de oogst van de hoogste kwaliteit. Dat levert de beste prijs op. Buiten die korte periode daalt de kwaliteit al snel en dus ook de prijs. Dat scheelt in de portemonnee. Een maaidorser moet dus optimaal functioneren.
Kennis over het onkruid op de diverse akkers, moet het mogelijk maken om tijdig een beter inzicht te verwerven over de gezondheid van de oogst, maar ook hoe zo efficiënt mogelijk het onkruid te bestrijden. Sensoren moeten het mogelijk maken om elk afzonderlijk stukje onkruid in kaart te brengen. Dat maakt het mogelijk om heel secuur bestrijdingsmiddelen in te zetten. Dat kan per afzonderlijk stukje. Dat betekent dat er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden. Ook hoeft een machine minder vaak het land op.
Bottom line, dankzij een hogere efficiency op meerdere terreinen kan de productie omhoog en dat moet. Omstreeks 2050 kan de wereldbevolking het magische getal van 10 miljard bereiken.

Artificial intelligence als de sleutel voor innovatie

De autonome tractor en het stuksgewijs bestrijden van onkruid zijn de uitkomst van niet alleen decennia van data verzamelen, maar ook het benutten van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. John Deere onderzoekt die mogelijkheden alweer geruime tijd en investeert er ook fors in. Zo nam het in 2017 het bedrijf Blue River Technology over. Dat was gespecialiseerd in machine learning.
Deere is hier trouwens niet uniek in. In 2020 beliepen investeringen in AI in de landbouw een bedrag van 1 miljard dollar. Naar verwachting zal dit bedrag in 2026 opgelopen zijn tot pakweg 4 miljard dollar, aldus onderzoeksbureau Markets & Markets.
De ambities zijn hoog. Zo moet het in 2030 mogelijk zijn, dat er een volledig autonoom productiesysteem voorhanden is. Dat betekent dat voor zaken als grondbewerking (ploegen), planten, onkruidbestrijding en oogsten geen menselijke inbreng meer nodig is. De autonome tractor is dus nog maar een voorproefje van wat komen gaat.
Een andere ambitie is om het plantproces te vervolmaken. AI moet aangeven wanneer het het beste moment is om te gaan zaaien en om dat zaad op de beste manier de grond in te werken, zodat de effecten van bijvoorbeeld kunstmest optimaal zijn. Zaadjes moeten dus niet te dicht op elkaar liggen, maar ook weer niet te ver uit elkaar.
Verder liggende ambities zijn om het systeem zo te optimaliseren, dat machines in staat zijn om van akker naar akker te gaan. Maar ook moeten ze in staat zijn om te bepalen welke akker het eerst in aanmerking komt. En er moet veel meer aandacht komen voor de gezondheid van de grond. Dat betekent dat de gezondheid als het ware per vierkante centimeter in kaart gebracht wordt. Op die manier kan de boer beter bepalen wat hij het best kan doen om de gezondheid van die grond te verbeteren. Dat is goed vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar zeker ook als het gaat om het verbeteren van de winstgevendheid. You ain’t seen nothing yet, denken ze bij John Deere.

Waardering door de beleggingsclub van Syb van Slingerlandt

De vier variabelen in ons rekenmodel

Wat een onderneming in de toekomst gaat verdienen en uitkeert is bepalend voor de waarde van de onderneming. In ons interactieve rekentool hanteren we vier variabelen om de waarde van de onderneming te berekenen 1) de toekomstige Rentabiliteit op het Eigen Vermogen (REV), 2) het dividend pay out- %, 3) de periode van meer dan gemiddeld winstgevendheid en 4) de discontovoet.
Zie grafiek voor het cijfermatige resultaat van de door de beleggingsclub ingebrachte variabelen.

Rentabiliteit Eigen Vermogen (REV)

Deere & Company is een waarde creërende onderneming met een gemiddelde REV van 10,4 % over de laatste 15 jaar. Daarin zitten uitschieters van 5,1 % en 15,2 %. De gemiddelde REV voor de 5 daaraan voorafgaande jaren bedroeg 17,3 %. De prognoses van de winst per aandeel vertalen zich in een REV van 16,5 %.

Inkoop eigen aandelen

Gedurende de laatste 15 jaar werd er voor bijna 19,4 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht. Dit bedrag is ten laste gebracht van het Eigen Vermogen. Vandaar de veel hogere gerapporteerde REV-percentages. Door de inkoop van aandelen neemt het belang van resterende aandeelhouders in de onderneming en het resultaat toe. Deze toename bedroeg de laatste 15 jaar zo’n 2,6 % per jaar.

Blue River Technology

Deer & Company nam in 2017 Blue River Company over. Jaarlijkse tests gaven geen reden om de betaalde goodwill af te waarderen.

Discontovoet (cost of capital)

Net zoals banken bij hun kredietverlening een risicogoeding vragen bovenop een belegging in risicoloze staatsobligaties, zo ook willen aandeelhouders een vergoeding hebben voor de rente op staatsobligaties plus een risico opslag voor een belegging in aandelen. Historisch bedraagt de vergoeding voor aandeelhouders (cost of capital) zo’n 9 %. Bij de huidige rente wordt gerekend met 6-9 %. Voor Deere & Company rekenen we op dit moment met een cost of capital van 9 %.

Waardering

Wij waarderen Deere & Company op 389 dollar per aandeel en kopen bij een koers van 277 dollar en lager.


Aanbod voor VFB-leden

Wij beleggen alleen in waardecreërende ondernemingen als we die voor een redelijke prijs kunnen kopen. Op die manier is de kans op permanent vermogensverlies nagenoeg nihil. Op de interactieve site www.vanslingerlandt.com is een aantal waardecreërende bedrijven gratis toegankelijk, zoals, Kone, Atlas Copco, Addtech, Hermes, Cellavision en Lotus Bakeries. Wij nodigen de leden van de VFB uit om in het interactieve rekenmodel op de website zelf hun inschatting te kwantificeren van de toekomstige REV, dividend pay out ratio, jaren van meer dan gemiddelde winstgevendheid en discontovoet. Voor meer uitleg verwijzen we naar de rondleiding op de site.

Door Cor Wijtvliet en Syb van Slingerlandt

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com.

Tags: , ,