vanslingerlandt logo

Selectiecriteria

Historische Rentabiliteit Eigen Vermogen (REV) > 10%
Historische autonome groei > 8% (REV * (1 – div. pay out %))
Consistente bedrijfsresultaten in het verleden
Voorspelbare resultaten
Gunstige lange termijn vooruitzichten
Conservatieve financiering
Business is simpel en begrijpelijk
Geen recente grote overnames
Management is kundig en betrouwbaar
Geen recente belangrijke wijziging in het management
Onderneming is te koop tegen een aanmerkelijke discount

N.B.: “Don’t catch a falling knife!”