vanslingerlandt logo

Database

Balans/V&W rekening
(x DKK1000)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Vaste Activa Vergelijk174.840.000133.063.000108.913.00079.113.00063.156.00051.702.00042.275.00037.773.00036.659.00030.769.000
Vlottende Activa Vergelijk139.646.000108.194.00085.595.00065.809.00062.456.00059.067.00060.080.00059.766.00055.140.00046.293.000
                       
Totaal Activa Vergelijk314.486.000241.257.000194.508.000144.922.000125.612.000110.769.000102.355.00097.539.00091.799.00077.062.000
                       
Eigen Vermogen Vergelijk106.561.00083.486.00070.746.00063.325.00057.593.00051.839.00049.815.00045.269.00046.969.00040.294.000
Minderheidsbelang Vergelijk00000-----
Voorzieningen Vergelijk118.031.00082.700.00062.445.00043.241.0001.414.0001.374.0002.182.0001.464.0001.192.0001.038.000
Langlopende schulden Vergelijk20.717.00024.418.00013.321.0002.897.0007.622.0003.392.0003.302.0003.370.0002.765.0002.041.000
Kortlopende schulden Vergelijk69.177.00050.653.00047.996.00035.459.00058.983.00054.164.00047.056.00047.436.00040.873.00033.689.000
                       
Totaal passiva Vergelijk314.486.000241.257.000194.508.000144.922.000125.612.000110.769.000102.355.00097.539.00091.799.00077.062.000
                       
Omzet Vergelijk232.380.000177.988.000141.132.000127.406.000122.021.000111.831.000111.696.000111.780.000107.927.00088.806.000
Winst voorgezette activiteiten Vergelijk83.683.00055.525.00047.757.00042.138.00038.951.00038.628.00038.130.00037.925.00034.860.00026.481.000
Winst beeindigde activiteiten Vergelijk----------
Minderheidsbelang Vergelijk0---------
                       
Netto resultaat Vergelijk83.683.00055.525.00047.757.00042.138.00038.951.00038.628.00038.130.00037.925.00034.860.00026.481.000