Op lange termijn beleggen in excellente ondernemingen is de sleutel tot succes

Als registeraccountant en voormalig partner van het accountantskantoor EY, was Van Slingerlandt veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen. Bij het waarderen van aandelen is er voor hem geen fundamenteel verschil tussen het kopen van een onderneming in zijn geheel en het kopen van aandelen in een onderneming. Waar het hem om gaat, is hoe het management van een onderneming omgaat met de haar ter beschikking staande middelen. “The most important management act is allocation of the company’s capital”. Op basis van een inschatting van toekomstige kasstromen berekent hij de waarde van een onderneming. Daarbij maakt hij gebruik van een door hem in 1986 opgezette database, waarin hij gegevens uit gepubliceerde jaarrekeningen van alle beursgenoteerde ondernemingen in Nederland heeft opgeslagen. De database gaat terug tot 1982. Inmiddels maken de meeste Europese beursgenoteerde ondernemingen deel uit van de database.        Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail